Explorer (beta) • Top Block 2143355 •

Block

Height1947231 • Confirmations 196125 • Next
Hashe2c5daa9893ad94dc41a42ee6f3f41552d876b4c1a00bec0b751393182747b86
Previous Blocka3836b0d42275f31fd419853d3d2e52beefff850a9d33490a8b8de91308f1da9a3836b...8f1da9
Version4.7
Versions in Voting Window4.0 -> 9 • 4.7 -> 710 • 4.9 -> 1
Timestamp1576859808 • 2019-12-20 16:36:48 UTC
Timestamp Median1576856095 • 2019-12-20 15:34:55 UTC
Noncec8400a62 • 1644839112
Base Reward447.16473728
Transactions Fee0
Reward447.16473728 • Penalty 0%
Difficulty26118319697 • 217 MH/s
Cumulative Difficulty23295442506586797
Block Size1186
Transactions Size371 • Vote 100000 • Vote Median 100000
Already Generated Coins184350'219631.37069355• Money Supply 184467'440737.09551615
Already Generated Transactions5967831
Already Generated Key Outputs57734478

Transactions - 1

#Hash#In#OutAnonymity#ASizeAmountFee
0ff6df1723e0521f91d629e120cbdfa36ada99a4516303298e77871455ea776fcff6df1...a776fc17371447.16473728

Merge Mining - Has Root Block Show/Hide

Previous Blockd0f28891c9b137e218da9166257fdffaea0bb10427f0ed230eccfe4a163c735b
Version5.0
Transaction Count1
Coinbase Transaction Branch
Blockchain Branchcb20a4ab61cab9262b15f0438d980eb3c00a4a956701ce64e9ffc58e3904fe3c b6b755f2c1dfaaa9c0e7c294bce33196e49124d85a391083f88b03a97b51bd91 fe81d6c78dadb8862f53a0f4b60bc40a5b35a5740f4d9f6883fac76438f0359a 0f026994f2722f2f1d64d28b5844e4e22ffc2785f1521b2e86ef6011130bf9c1 b4c11951957c6f8f642c4af61cd6b24640fec6dc7fc607ee8206a99e92410d30 ad3228b676f7d3cd4284a5443f17f1962b36e491b30a40b2405849e597ba5fb5 f14adde839a0e596380455482a9a8ecb8c4060d97a4b8b65251f1e3475112fb5

Merge Mining - Coinbase Transaction

Version1
Unlock Block480295
Extra (raw)01 • 71841aa89f8e625ca1ad40d573ef0858​034a1f2794151601ad802c9ef39d9d20 • 03 • 21 • 07 • 5fd12f9a2f1b046822cf17e0e6d95137​fbdaac0846729d116c935bda545784ad • 02 • 1b • 00000000000000000000000000061ec5​e442000000000000000000
Public Key71841aa89f8e625ca1ad40d573ef0858034a1f2794151601ad802c9ef39d9d20
Merge Mining Tag7 • 5fd12f9a2f1b046822cf17e0e6d95137fbdaac0846729d116c935bda545784ad
Extra Nonce00000000000000000000000000061ec5​e442000000000000000000

Coinbase Transaction Inputs - 1

#TagHeight
0coinbase480235

Coinbase Transaction Outputs - 11

#TagAmount (AU)Public Key
0key29329b94bdaaaa1934cdf19d112df8d2594d1b7f0d56b7ae0951f5851f0d45ac5
1key805b0b4ef186b3643b7df2e6ab9714cd8a525f8c302a14d60319162d6e610eab76
2key4001fcc597ab21b2dda7c28d5533c7ec6d9cc5f3e396c035ac06a42cb4827270274
3key400064014c53cd2339fe2d504d489276bb53c00ccd9d344e95b8a18a483c9d5ee9e3
4key30000d13c08e1c83ce3c66e63860bf2a49ed5f34adcd13c39a831ed0c1de6beaace0f
5key1000000d3ff0950c611b6d55c6cefd144c2fd52f6e8453f299657a8a03cb4f1745a039d
6key400000000fd857059ef881834dbc91c13c74b9171f6447879b82388e81e0c57b6349d6f67
7key60000000007bc729a6179029336a082f2c31d87048f363f5da439021749c16248eb02d8499
8key1000000000005daaa6912ca87fe3ab2df9bf71af1779de9fab925a136e17357e77f44cda120e
9key4000000000000949e0444e39989b591f2bb9393617cfe686baaac4bc114f00d1a4c05aad1cf49
10key1000000000000028e9b06b7773bbaa3cbd6024d75c773160abd3046504a315557e3a3237d7a8fd